Zakres obowiązków:

 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów
 • Księgowanie wyciągów bankowych/raportów kasowych
 • Ewidencja i księgowanie operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych
 • Księgowanie i wyliczenia rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.
 • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej
 • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań do GUS, NBP, US

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie
 • Wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i włożonej pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach branżowych
 • Przyjazną atmosferę w pracy

Wymagania:

 • Wiedza z zakresu polskiego prawa podatkowego CIT, VAT
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość zasad sporządzania sprawozdań finansowych
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Samodzielność, dokładność i odpowiedzialność za realizowane zadania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność

Dbamy o prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:
RODO w procesie rekrutacji