Agencja Pracy Vector oferuje usługi doradcze w zakresie pracy tymczasowej oraz pracy stałej. Podejmując współpracę z nami mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z naszych zasobów personalnych w postaci doświadczonych specjalistów, jak i zaangażowanych osób do prac okresowych. Współpraca z nami pozwoli zmniejszyć koszty zatrudnienia pracowników i znaleźć optymalne rozwiązania kadrowe.
Oprócz usług związanych z pracą tymczasową i stałą, proponujemy Państwu kompleksową obsługę współpracy między przedsiębiorstwami z całej UE. Łączymy inwestorów z godnymi zaufania podwykonawcami, a także pomagamy w zdobywaniu nowych rynków zbytu.
Nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy ze znanymi francuskich firmami z branży budowlanej w zakresie udostępniania pracowników tymczasowych, czyni z nas wiarygodnego partnera dla Państwa biznesu.